BulgarianEnglishJapan

“Старгейт Маритайм” ЕООД е основана през 2004 година и е компания от групата на корабособственика Kawasaki Kisen Kaisha (“K”-Line).

"Старгейт Маритайм" ЕООД е пряко свързана с Taiyo Nippon Kisen Company (TNKC) - една от водещите компании на "K"-Line, занимаваща се с корабен мениджмънт на корабите на "K"-Line тип автомобиловози и насипни товари. 

Дейността на "Старгейт Маритайм" ЕООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и има издадено Удостоверение № 2255/20.04.2017 година от Министерството на труда и социалната политика.

Основната дейности на фирмата е консултиране и подбор на морски специалисти. Дейността на фирмата е продължение на дейността на "K"-Line и компанииите от групата, започната през 1997 година. Дейността започва с наемането на двама морски офицери. Към началото на 2008 година броят на българските офицери, работещи на борда на корабите на "K"-Line е 260 и в допълнение 49 практиканти и кадети. Като част от "K" Line, "Старгейт Маритайм" ЕООД изпълнява корпоративната политика за дългосрочно планиране на човешките ресурси. 

"Старгейт Маритайм" ЕООД е единствената компания на българския менинг пазар, която има директни правомощия от Компанията да координира дейността по планирането, наемането и обучението на морските офицери. 

Чрез политиката си за внимание и грижа за офицерите и техните семейства "Старгейт Маритайм" ЕООД е лидер на пазара. Нашите действия са насочени към непрекъснато подобряване на условията на работа и живот на борда на корабите, тъй като сме убедени, че успеха е директно свързан с висококвалифиоцирани и мотивирани специалисти на борда и в офисите. 

Условията за работа се подобряват постоянно, следвайки условията на пазара и плановете и политиката на Компанията за увеличаване броя на българските морски офицери и повишаване на качеството на техните умения. 

"Старгейт Маритайм" ЕООД има най-мощната кадетска програма, която стартира още през 1998 година. Компанията разработва и прилага стратегически план за подбор, обучение и наемане на млади специалисти, на които им се предлага перспективна възможност за кариера на борда на корабите на Компанията, така и в офисите в Япония, Германия и България. 

Персоналът на "Старгейт Маритайм" ЕООД е с голям опит в корабния мениджмънт, управлението на персонала и обучението на морски специалисти: 

 • Андриян Евтимов – Управител. Висше морско образование, 13 г стаж на море. Повече от 10 г опит в корабния мениджмънт;
 • Николай Станев – Менинг Мениджър; Действащ Капитан в Компанията;
 • Диян Георгиев – Заместник Менинг Мениджър; Действащ Капитан в Компанията;
 • Николай Милов – Помощник Менинг Мениджър;
 • Николай Дерматов - Помощник Менинг Мениджър;
 • Маринела Михайлова - Експерт Документен Контрол;
 • Валентина Великова – Главен Счетоводител. Висше икономическо образование;
 • Ралица Иванова – Заместник Главен Счетоводител. Висше икономическо образование;
 • Анита Атанасова - Счетоводител; Висше икономическо образование;
 • Анна Кирова – Технически сътрудник. Завършила ВВМУ;
 • Радуш Радушев – Инструктор на ротационен принцип в офиса на "Старгейт Маритайм" ЕООД. Действащ Капитан в Компанията;
 • Петър Джилиянов - Инструктор на ротационен принцип в офиса на "Старгейт Маритайм" ЕООД. Действащ Капитан в Компанията;
 • Николай Савов - Инструктор на ротационен принцип в офиса на "Старгейт Маритайм" ЕООД. Действащ Капитан в Компанията;
 • Любомир Иванов - Инструктор. Действащ Капитан в Компанията;
 • Свилен Славов – Технически инструктор на ротационен принцип в офиса на "Старгейт Маритайм" ЕООД. Действащ Главен механик в Компанията. 
 • Гален Станев – Технически инструктор на ротационен принцип в офиса на "Старгейт Маритайм" ЕООД. Действащ Главен механик в Компанията. 

Контакти с нас може да направите по телефона, E-mail или директно от страницата ни в Интернет.