BulgarianEnglishJapan

Кадетската програма на “Старгейт Маритайм“ ЕООД е гордостта на фирмата. Първите двама кадети са подбрани и назначени през 1998 година. 

През 2004 година програмата бе въведена и като практикантска за студентите, които се обучават във висшите морски учебни заведения. Подбраните студенти провеждат 3 до 4 месеца практика на борда на корабите-автомобиловози. След практиката завършват обучението си и се включват в кадетската програма. 

В практикантската програма могат да се включат студенти от ВВМУ и ТУ, завършващи в определена календарна година, обявяваща се от Ръководството на "Старгейт Маритайм" ЕООД на ежегодните презентации на Компанията в учебните заведения. Броят на студентите за програмата се определя в зависимост от нуждите от млади офицерски кадри в годината, когато те ще завършат образованието си и ще получат сертификатите си за офицерска правоспособност. 

През 2008 година броят на студентите–практиканти е 30, от специалностите корабоводене и корабни машини и механизми. 

От 2009 година броят на студентите за практикантската програма ще бъде 30 всяка година. 

Подборът се извършва на базата на интервю и класирането е общо, на база на показаните резултати и не зависи от квотен принцип от учебните заведения. 

От началото на 2008 година подбраните студенти за практика са включени в степендиантска програма. Тя предвижда плащане на месечна стипендия на студенти до завършване на образованието, гарантирана работа като 3-ти пом.капитан или 3-ти механик, в замяна на работа на борда на корабите за период от 3 календарни години (включват и периода на почивка). 

За времето на практиката на борда практикантите се осигуряват с всички необходими условия за работа и живот и получават заплащане, съгласно утвърдената скала на корабособственика/ мениджъра. Практиката се провежда под ръководството на Капитана и Главния механик на кораба и с участието на всички офицери на борда.