BulgarianEnglishJapan

Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) е основана през 1919 година. В навечерието на Втората световна война, компанията притежава 36 кораба с тонаж 260 108 тона дедуейт, но в края на войната притежава 12 кораба с тонаж 31 111 тона.

Възстановяването на флота започва през 1948 година, с изваждането на потопения по време на войната кораб "“IYO KAKYOKANA MARU”. През 1957 година с построяването на танкера “FUSIKANA MARU” започва създаването на танкерния флот. През 1960 година с построяването на рудовоза “FUKUKAWA MARU” се поставя началото на флота на специализирани кораби. 1968 година е началото на флота от автомобиловози, с построяването на кораба “TOYATA MARU N1”, който е комбиниран за превоз на насипни товари и автомобили.

През 1970 година се появява и първият чист японски автомобиловоз -  “TOYOTA MARU N10”. През 1991 година започва мащабна програма за реинженеринг на “K” Line, а през 1998 година е въведен плана “Духът на “K” Line” - “K” Line Spirit:

S – skill – умение

P – Professionalism - професионализъм

I – Intelligence – интелект

R – Responsibility – отговорност

I – Innovation - иновация

T – Teamwork - екипна работа.

През 2008 година флота на “K” Line се състои от 488 кораба от всички типове с общ тонаж 29 241 954 DWT.

За периода 2009 – 2015 година “K” Line изпълнява мащабна програма за строеж на нови кораби и в експлоатация ще влязат над 100 кораба допълнително от всички типове и размери.