BulgarianEnglishJapan

Основната дейност на фирма “Старгейт Маритайм” ЕООД е консултиране и подбор на морски специалисти, основно за корабите тип автомобиловози и на второ място за кораби за насипни товари.

Условията за работа се подобряват постоянно, следвайки пазарните тенденции. Компанията предлага дългосрочни договорни взаимоотношения, при които са дефинирани периодите за работа на борда и периодите за почивка, както следва 4+1 на борда и от 3 до 4 месеца почивка. За периода на борда, морският специалист получава възнаграждение, съгласно утвърдена от корабособственика/корабния мениджър скала за съответната длъжност. За периода на почивка, морският специалист получава допълнително плащане за съответната длъжност за период от 3 месеца.

След първия период на работа на борда на кораба, морският специалист получава допълнително заплащане за всеки следващ период работа на съответната длъжност.

За периода на работа на борда, корабособственикът/ корабният мениджър/ Компанията внася за своя сметка вноска към пенсионен фонд под управлението и контрола на Японските моряшки профсъюзи. Тези вноски са по лична сметка и могат да бъдат получени, съгласно правилата на фонда при пенсиониране или трайно прекратяване на работата на море.

За кандидатстване се изисква попълване на Заявление (ApplicationForm), Посреднически договор и Декларация по Закона за защита на личните данни

Документите могат да се свалят от страницата на “Старгейт Маритайм” ЕООД или да бъдат получени от офиса.

След получаване на документите в офиса, с кандидатите се провежда интервю–разговор и на база на резултатите се извършва назначението. Провеждането на интервю е задължително за всеки кандидатстващ във фирмата, независимо от длъжността.

За всички новопостъпили морски специалисти се организира предварително обучение за запознаване с организацията на борда, специфичните дейности по товаро-разтоварните операции и поддръжката на кораба, както и запознаване със Системата за управление на безопасността и как тя се прилага и работи.

В Компанията са създадени условия за израстване в кариерата, както на борда, така и в офисите в Япония, Германия и България. Пътят на това израстване започва от подбора за Кадетска програма до Капитан, Главен механик, Суперинтендант, Корабен мениджър.