BulgarianEnglishJapan

Морска академия „K” Line.
Политика

 Цел (Политика на “K” Line)
За постигане на нашата основна политика „Осигуряване защита на човешкия живот, товар и околна среда” трябва да насърчим и поощрим нашите моряци, имащи необходимите знания и умения, разбиращи и прилагащи Системата за управление на безопасността, формулирана от корабните мениджърски компании.

Приложение
За да постигнем нашата цел, ние разработихме основни указания за възпитаниците на Морска академия “K” Line, известни като Мастър план на Морска академия “K” Line. Всички моряци, работещи на борда на корабите, оперирани от “K” Line Group, трябва да се насърчават и подкрепят, съгласно този план, без значение от каква националност и компания са.

От моряците се изисква не само да бъдат корабни офицери/инженери, необходими за безопасно плаване, но и ефективен брегови персонал в офисите на компаниите от верига “K” Line Group, участващ в корабния мениджмънт и мениджмънта на екипажите, подкрепа на бизнеса и морското образование/обучение.

Морските технологии и умения, предадени от старшия японски персонал на младшия японски персонал в “K” Line Group, трябва да се предадат на следващото поколение моряци, съгласно Мастър плана, без значение от каква националност и компания са.

Всяка Морска академия “K” Line, уважаваща културата и традициите на отделните държави, трябва да изнася лекции и да предлага обучение, подходящи за текущото положение на страната домакин. Също така трябва да се насърчи лоялността към “K” Line между новите корабни офицери/инженери.

За да постигнем целта си, трябва: 

 1. Да обучим и усъвършенстваме нашите моряци като моряци на “K” Line.
  Обучение: Обогатяване и разширяване знанията и уменията, необходими за съответния пост.
  Усъвършенстване: Придобиване на знания и умения, за по-висок пост.
 2. Да установим система за непрекъснато усъвършенстване на нашите инструктори, които да повишават стандарта в “K” Line и постоянно да подобряват учебно материалната база:
  Стандарта на “K” Line: Системи за управление на безопасността, установени от корабните компании от “K” Line Group.
 3. Да установим пътека за развитие на кариера.
 4. В зависимост от Програмата за кадети да възпитаваме нови моряци, които да отговарят на изискванията на стандарта на “K” line.
 5. Да установим система за обучение по време на работа, използвайки тренировъчни кораби.
 6. Да използваме максимално Системата за оценяване на персонала, за да обучим/тренираме всеки моряк, за последващо усъвършенстване.

Мастър планът на Морска академия K Line трябва да се променя от Ръководството на Морската Академия “K” line, в зависимост от възникналите нужди.

KLMA Master Plan